top of page
Gümrükleme

 

Caneks, Gümrük Müşavirliği sektöründe ,gümrük müşaviri, gümrük müşavir yardımcısı, stajerleri ve uzman ekibiyle hizmet vermektedir. Merkez ofisi Mersin’de yer alan firmamız, çeşitli şehirlerde iş takibi yapmakla birlikte, tüm ithalat, ihracat rejimlerinde işlem gerçekleştirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yatırım Teşvik Belgesi

 

Tamamen yeni yatırım veya mevcut tesislerin modernizasyonu için firmalar, yatırım teşviklerinden yararlanabilirler. Teşvik sistemi, Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar başlıkları altında uygulanmaktadır.CANEKS,hangi sektörlere bölgeler nezdinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenleneceği konusunda danışmanlık yapar,projesinihazırlar,takibini yürütür.

Yatırım Teşvik kapsamında tüm fabrika tesisi, araç, teçhizat ve ekipmanlarıyla birlikte taşıma işlemleri ve tüm organizasyon firmamız tarafından yürütülür.

 

Teminat Çözümleri ve Diğer Hizmetler

 

Gümrük mevzuatına göre muafiyet kapsamında ithali yapılan eşyalara ait vergi ve resimlerin belli bir taahhüt karşılığında geri alınmak üzere yatırılması, teminat olarak tanımlanmaktadır. CANEKS, ilgili mevzuatlar uyarınca, gümrük rejimlerine tabi tutulan eşyaların bu işlemlerine ilişkin tahakkuk eden teminata bağlanan gümrük vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin çözülmesine yönelik hizmet vermektedir.

Gümrük muafiyetine tabi eşyaların ithalat aşamasında verilen teminatlarının, yükümlülüğünün yerine getirilmesini müteakip müşterilerimiz adına ilgili kurumlar nezdinde takip ve talepte bulunarak işlemleri sonuçlandırıp müşterilerimize teslimini sağlamaktadır.

 

İthal Lisans Belgesi

 

CANEKS Kotaya tabii ürünlerin belli dönemlerde vergiden istisna tutulmak suretiyle düzenlenecek olan “İthal Lisans Belgesi” konusunda danışmanlık yapar, proje hazırlar ve takibini yürütür.

 

Tareks Uygulamaları

 

Ekonomi Bakanlığı'nın dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi kapsamındaki tüm işlem süreçleri uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. TSE Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri Türk Standartları Enstitüsü’nün tüm ithalat müdürlüklerinde, konusunda eğitimli ve tecrübeli profesyonel bir ekiple uygunluk değerlendirme süreçleri en hızlı ve de en etkin şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Garanti Belgesi İşlemleri

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik ve garanti belgeleriniz için gerekli servis ağlarının oluşturulması ve belgelerinin çıkarılması için danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 

Garanti Muafiyet İşlemleri

 

İthalat yapan firmaların garanti belgesi gerektiren işlemleri için garanti muafiyeti izinleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlükleri’nde yerleşik uzman personellerimiz tarafından takip edilerek en hızlı şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uygunluk değerlendirme işlemleri- Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınması gereken uygunluk yazıları,kontrol belgeleri, veterinerlik sınır kontrolleri ve özel izinler uzman ekibimiz tarafından hızlı ve etkin şekilde takibi sağlanıp sonuçlandırılır.

 

 

İthalat

 

İthalat departmanımız, Caneks Gümrükleme İthalat departmanı olarak, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşterilerimizin faaliyet gösterdikleri sektördeki işleyişi, sorunları bilmek için mevzuat takipleri, eğitimler ve benzeri bilgilendirmeler ile anlık geri bildirimler yapılmaktadır. Müşterilerimizin değişen ve gelişen isteklerine karşı farklı ve alternatif çözümler üretmek için proje bazında farklı ekip çalışmaları da şirketimiz ithalat departmanın da yapılmaktadır.

İhracat

 

Caneks Gümrükleme İhracat departmanı olarak ofisimizde tüm sektörlere hizmet verilmektedir. İhracat ile ilgili tüm süreçlerin takibi, mesleki kurum ve kuruluşlar da ön izinlerin alımı ve danışmanlık hizmetleride verilmektedir.

 

Dahilde İşleme Rejimi

 

Firmalar, üretimde ihtiyaç duyduğu hammaddeyi Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gümrük muafiyetinden ve KDV istisnasından yararlanarak ithal edebilirler. DİR kullanan firmalar ithalatta gümrük vergisi ve harç istisnasından yararlanmanın yanı sıra, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmama ve vadeli ithalat işlemlerinde % 6 KKDF ödemeyerek önemli bir avantaj sağlarlar.

bottom of page