top of page
 
Gümrük Mevzuatı

 

 

Caneks Gümrük Müşaviriliği olarak Müşterimizle yapılan sözleşme çerçevesinde; Yasal yükümlülüklerle ilgili müşterinin bilgilendirilmesi,  İzlenecek prosedür ile ilgili aydınlatıcı öneriler sunulmasının yanı sıra İthal eşyasına ait Acente-Gümrük-Liman işlemleri firmamız tarafından tamamlanmakta, ithal eşyası müşterinin belirlediği yere kadar kendi araçlarımızla ulaştırılmaktadır.İhraç eşyasının, kendi araçlarımızla bulunduğu mahalden alınarak ihraç işleminin gerçekleştirileceği araca yüklenmesi işlemi de dahil olmak üzere tüm lojistik hizmetler tarafımızdan yerine getirilmektedir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda "onaylanmış bir işlem veya kullanım" olarak anılan her türlü işlemin başlatılması ve sonuçlandırılması sürecinde gerekli tüm izin ve belgeler için ilgili mercilere (TSE, GÖZETİM ŞİRKETİ, SANAYİ VE TİCARET ODASI, İLGİLİ BAKANLIK İZİNLERİ, Ticaret Müdürlüğü vb.) müracaat ve onay işlemleri de firmamız tarafından yapılarak, bu süreçte gerekli ancak zahmetli detaylar, müşterimiz adına firmamızca sonuçlandırılmaktadır. CANEKS, gümrük işlemleri ile İhracatçı Birliklerinden Onay İşlemlerini, Internet üzerinden EDI (Elektronik Data Interchange) aracılığıyla kendi bürolarından yapmaktadır. Bu sayede zaman ve maliyeti unsurlarını olabilecek en olumlu şekilde kullanmakta ve insan hatasından kaynaklanan aksaklıkları ortadan kaldırmaktadır.

 

 

 

 

 

 

GÜMRÜKTE İŞTAKİBİ

 

Gümrük Kanununun 5 nci maddesi gereğince bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi bu tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilir.TEMSİL, doğrudan veya dolaylı olabilir. Doğrudan temsil durumunda başkasının adına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise, kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder.  Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.  Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Müsteşarlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine "GÜMRÜK MÜŞAVİRİ" denilir.

bottom of page